در صورتیکه دامنه خود را از طریق شرکت دیگری به ثبت رسانده اید، می توانید به راحتی آن را به مسیرسامانه انتقال دهید و از مزایای سرویس های دامنه در این شرکت بهره ببرید.

انتقال دامنه به همراه تمدید یکساله دامنه انجام می شود و در حقیقت هزینه ای بابت انتقال دامنه پرداخت نخواهید کرد.

شرایط پیش نیاز انتقال دامنه:

- دامنه نباید در حالت قفل باشد.

- دامنه نباید منقضی شده باشد.

- بایستی ۶۰ روز از تاریخ ثبت اولیه و ۳۰ روز از تاریخ تمدید قبلی دامنه سپری شده باشد.

- چنانچه خصوصیت محافظت از شناسه یا Privacy Protection روی دامنه فعال باشد، قبل از اقدام به انتقال، باید لغو گردد.

اگر دامنه شما این شرایط را دارا باشد، با توجه به اینکه دامنه توسط کدام Registrar ثبت شده است - منظور از Registrar شرکت اصلی ثبت کننده دامنه همانند Directi , Onlinenic و... می باشد- یکی از 2 حالت زیر اتفاق می افتد:

الف) شرکت قبلی دامنه شما را در Onlinenic ثبت کرده است:

با توجه به اینکه شرکت مسیرسامانه نیز از نمایندگان Onlinenic می باشد کافی است دامنه بین دو نمایندگی جابجا شود. در این حالت از شرکت قبلی ثبت کننده دامنه بخواهید که دامنه شما را به شماره نمایندگی مسیرسامانه با مشخصات زیر انتقال دهد: Onlinenic Id: 190329

ب) دامنه شما در ثبت کننده ای به غیر از Onlinenic ثبت شده است:

در این حالت عملیات انتقال دامنه باید بین دو Registrar انجام شود که مراحل آن به شکل زیر خواهد بود:

- شرکت مسیر سامانه با استفاده از کد انتقال، درخواست انتقال را به Onlinenic ارسال می کند.

- Onlinenic برای مالک دامنه ایمیلی ارسال می کند که در پاسخ به آن باید درخواست انتقال را تائید نمایید.

- پس از دریافت این تائیدیه، Onlinenic درخواست شما را به Registrar قبلی ارسال خواهد کرد.

- Registrar قبلی با توجه به روالهای خود ممکن است ایمیل دومی جهت اخذ تائید یا اطلاع رسانی برای شما ارسال کند.

مدت زمان انجام درخواست در این حالت بین 3 تا 10 روز خواهد بود، اما اختلالی در سرویس دامنه ایجاد نخواهد شد.

ایمیلهای ارسالی توسط Registrar ها به آدرس ثبت شده مالک دامنه ارسال خواهند شد.

جهت اطمینان از عدم بروز مشکل در فرآیند انتقال، لازم است موارد زیر را از شرکت قبلی ثبت کننده دامنه بخواهید:

1. اطلاعات کنترل پنل دامنه را در اختیار شما بگذارد.

2. اگر دامنه در وضعیت قفل است UNLOCK شود و خصوصیت محافظت از شناسه یا Privacy Protection آن لغو گردد.

3. کد انتقال Secret Code و یا همان Authorization Code را در اختیار شما بگذارد.

بررسی وضعیت دامنه برای انتقال به مسیرسامانه