ویندوز 2012 - کانادا

بر روی این سرور سیستم عامل ویندوز 2012 نصب می باشد. نسخه IIS 8 برای وب سرور و نسخه SQL SERVER 2012 برای دیتابیس SQL نصب و فعال می باشد. از ویژگی های دیگر می توان به DNS SERVER 2012 و Mail Server قدرتمند اشاره کرد. سایر ویژگی های سرویس بسته به نوع پلن انتخابی در جدول زیر آورده شده است:


ویندوز 2008 - کانادا

هاست های این پلن بر روی سرور با سیستم عامل Windows 2008 R2 ارائه می شود. SQL SERVER 2008 R2 و IIS 7.5 و DNS Server 2008 از ویژگی های دیگر این نوع هاست می باشد. سایر ویژگی ها بسته به پلن انتخابی در جدول زیر آورده شده است:


ویندوز 2008 - ایران

از سرورهای داخل ایران با سیستم عامل ویندوز 2008 R2 استفاده شده است. دارای سرعت بیشتر نسبت به ویندوز 2008 کانادا می باشد. از وب سرور IIS 7.5 و SQL SERVER 2008 R2 و DNS SERVER 2008 برای ارائه این سرویس های استفاده شده است. سایر ویژگی ها بسته به نوع پلن انتخابی در جدول زیر آورده شده است:


لینوکس - کانادا

سرور لینوکس با سیستم عامل CentOS 64bit و وب سرور Apache وظیفه سرویس دهی این نوع هاست ها را بر عهده دارد. دارای کنترل پنل قدرمتند cPanel می باشد. برای خرید این نوع هاست نیازی نیست که کامپیوتر مورد استفاده شما دارای سیستم عامل لینوکس باشد. سایرویژگی ها بسته به نوع پلن انتخابی در جدول زیر آورده شده است:


لینوکس - ایران

سرور لینوکس با سیستم عامل CentOS 64bit و وب سرور Apache وظیفه سرویس دهی این نوع هاست ها را بر عهده دارد. دارای کنترل پنل قدرمتند cPanelمی باشد. برای خرید این نوع هاست نیازی نیست که کامپیوتر مورد استفاده شما دارای سیستم عامل لینوکس باشد. سایرویژگی ها بسته به نوع پلن انتخابی در جدول زیر آورده شده است:


نمایندگی ویندوز 2008 - کانادا

در صورتی که نیاز به تعداد هاست بیشتر با قیمت کمتری دارید یا می خواهید خودتان بدون نیاز به دانش فنی مدیریت سرور اقدام به فروش هاست نمائید، این سرویس مناسب شماست. سرور دارای ویندوز 2008 R2 مستقر در کانادا می باشد. سایر ویژگی ها بسته به پلن انتخابی در جدول زیر آورده شده است:


نمایندگی ویندوز 2008 - ایران

در صورتی که نیاز به تعداد هاست بیشتر با قیمت کمتری دارید یا می خواهید خودتان بدون نیاز به دانش فنی مدیریت سرور اقدام به فروش هاست نمائید، این سرویس مناسب شماست. سرور دارای ویندوز 2008 R2 مستقر در ایران می باشد. سایر ویژگی ها بسته به پلن انتخابی در جدول زیر آورده شده است:


پست الکترونیک - کانادا

در صورتی که فقط نیاز به سرویس پست الکترونیک دارید و نیازی به داشتن سایت ندارید این گزینه مناسب شماست. سرور ویندوزی با Mail Server قدرتمند، این نوع خدمات را در اختیار شما قرار می دهد. سایر ویژگی ها بسته به نوع پلن انتخابی در جدول زیر آورده شده است: